Congratulations to our 2024 Pharmacology graduates

We wish to extend congratulations to this year’s Pharmacology graduates:

Master of Science in Pharmacology
Jaycee Farmer

Bachelor of Science, Major in Pharmacology
Parsa Alizadeh
Tejveer Atwal
Pamela Bai
Tim Chin-Yueh Cheng
Eric Cheuk
Katherine Feng
Nathan Zai Yu He
Miyuki Hui
Roy Jui Yi Hung
Janell Ko
Debon Lee
Henry Zi Han Li
Elaine Ling
Jessica Liu
Joshua Liu
Harsirat Naraina
Saina Nemati
Selina Eunyoung Park
Sabrina Rai
Xindi Wang
Catherine Xu
Eleen Qinyu Yang
Jenicia Zhen